Kurumsal

Kalite Politikası• Şirket itibar ve saygınlığını korumak ve yükseltmek
• Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek
• Müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde ve zamanında karşılayarak, maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak
• Kanuni Mevzuat ve şartlara taviz vermeden uymak.
• Teknolojinin ve sektördeki yeni gelişmelerin takip edilerek devamlı İyileştirmeye azami özen göstermek
• Tüm faaliyetlerimiz kapsamında , geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek,canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak
• Çevreye ve İnsanlara saygılı olmak, çalışanlarımızı ve müşterilerimizi veli nimetimiz olarak kabul etmek, Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmak.Çevre Politikası• Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
• Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
• Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
• Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
• Sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Mevcut yasalardan doğan yükümlülükleri yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektirİSG Politikası• Sunduğumuz hizmetlerde, müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili diğer şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve gerekli tedbirleri almak,
• İş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve diğer ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak,
• İş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
• Yürürlükteki İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır.
• Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır.


Copyright © 2016 Elf Beton. Tüm Hakları Saklıdır.
Özel Yapım Reklam Ajansı