Ürünlerimiz

Aşık Kirişi

Aşık Kirişleri binada çatı kaplaması, kar yükü, Güneş Enerjisi Sistemi ve diğer askı yüklerini taşımak ile görevlidir ve bu yükler hesaplanarak tasarlanmaktadır.

Boşluklu Döşeme

Ara kat yüklerini taşımak için tasarlanan boşluklu döşeme 50 kalınlık 120 cm genişliğe kadar projeye uygun bir şekilde tasarlanarak üretimi yapılmaktadır.

Çatı Makası

Çatı makasları beton prefabrik teknolojisi sayesinde geniş açıklıkları geçme konusunda oldukça başarılıdır. Tasarımı sayesinde çatı eğimini de oluşturmaktadır. Tasarımı ise aşık kirişlerinin uygulayacağı yük ve geçilecek genişlik göz önünde bulundurularak yapılır.

Döşeme Kirişi

Prefabrik yapıların ara katlarına gelen çeşitli döşemeleri taşımakla görevli olan döşeme kirişleri 15 metre açıklığa kadar üretimi yapılabilmektedir.

Izgara Kirişi

Daha fazla hayvancılık sektöründe kullanılmakta olan ızgara kirişleri u kanallar üzeri taşıt yüklerini ve diğer yüklerin taşınabilmesi için tasarlanan altyapı elemandır.

New Jersey

Çeşitli yerlerde sınır yapısı, koruyucu bariyer ve yol korkuluğu olarak tasarlanan elemandır. Çelik korkuluklara göre özel tasarımı sayesinde kuvvet altında yapının şekil değiştirmeye olan direnci oldukça fazladır. Araç kazalarında ölüm oranını azaltmak için tasarlanan New Jerseyler çarpma anında bu enerjinin taşıt tarafından karşılanmasını sağlayarak eski şeridine dönmesini ve hızının azalmasına olanak sağlar.

Oluk Kirişi

Oluk Kirişleri binada kar ve su yüklerini alt yapıya taşıyarak tahliye edilmesi ile görevli olduğu gibi makaslara dik yönde taşıyıcı görevi de bulunmaktadır.

Tali Kiriş

Döşeme kirişleri gibi taşıyıcı özellikleri bulunmayan tali kirişler döşemenin etrafında bir çerçeve oluşturarak kolonlar arasında döşeme yönünde çalışarak kolonların depreme olan dayanımını artırmak için tasarlanmışlardır.

Vinç Kirişi

İsminden de anlaşılacağı gibi vinç yolu için kullanılan elemandır. Kreyn krişi olarak da adlandırılır. Çalışacak vinç kaldırma kapasitesi ve aks açıklıklarını göre tasarlanan Vinç kirişleri, 5 ton ile 80 ton kapasitede kaldırma yükleri için çeşitli boylarda ve kesitlerde tasarlanarak öngermeli veya öngermesiz olarak üretilir.

Cephe Paneli

Cephe Paneli yapılarda duvar yerine alternatif olarak kullanılmaktadır. Desenli ve desensiz olarak tasarlanabilen bu elemanlar yatay ve düşey olarak üretimi yapılabilmektedir.