Politikalarımız

Kalite Politikamız

Ön dökümlü betonarme yapı elemanları projelendirme, üretim ve montaj hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren Elf Prefabrik Beton Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş; Müşterileri tarafından talep edilen ürün ve hizmetleri; yüksek kalitede ve tam zamanında üreterek ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı, Ürün ve hizmetlerinde güvenilirliği ve sürekliliği sağlayarak sektörün gelişimine katkıda bulunmayı, Sunduğu ürün ve hizmetlerde; Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden, ilgili taraflara dürüst tavır almayı Yasa ve mevzuatlara bağlı olarak iş ahlakı normlarına uymayı, Koşulsuz müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı, Çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmayı Sektördeki tecrübesini araştırma ve geliştirmede de kullanarak müşteriler tarafından aranan, saygın ve kaliteli hizmet sunan lider şirketler arasında yer almayı ve şirketi sürekli geliştirmeyi taahhüt ve kabül ederek kamuoyuna ilan eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Ön dökümlü betonarme yapı elemanları projelendirme, üretim ve montaj hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren Elf Prefabrik Beton Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş; Üretim ve hizmet faaliyetlerini yürüttüğü tesislerinde yasal şartlara, uluslararası mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları sağlamayı İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder. Bu politika çerçevesinde; Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı, Çalışanların, 3. şahısların ve ilgili diğer tarafların İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı, taahhüt ve kabul ederek kamuoyuna ilan eder.

Çevre Politikamız

Ön dökümlü betonarme yapı elemanları projelendirme, üretim ve montaj hizmetleri kapsamında faaliyet gösteren Elf Prefabrik Beton Yapı Elemanları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş; Çevre yasalarının ve doğayı koruma etiğinin gereklerini yerine getirmeyi, Havaya, suya ve toprağa olan zararları değerlendirmeyi ve azaltmayı, çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi, çevreye etkilerimizi izlemeyi, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi, Güncel teknolojileri kullanarak çevreye zarar vermeden atıkların bertarafını veya geri kazanımını sağlamayı, Tüm çalışanların katılımı ile çevre yönetim proseslerini sürekli geliştirmeyi ve faaliyetlerimizi çevreyi koruma ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmeyi, taahhüt ve kabul ederek kamuoyuna ilan eder.